Author Archive

Hej världen!

onsdag, augusti 8th, 2018

Välkommen till min sida! Här kommer jag med jämna mellanrum skriva lite om  vad som händer på företaget, under kursen eller liknande. Så håll ögonen öppna!

Utbildning och bakgrund

måndag, juni 27th, 2016

Efter gymnasietiden på teknisk linje började jag studera till Elektroingenjör och arbetade ett par år efter examen med programmering. Arbetade därefter som IT-/nätverkstekniker på en kommun. Började läsa Företagsekonomi nätbaserat mot Örebro universitet och senare även Nationalekonomi och Handelsrättslig översiktskurs på Karlstads Universitet.

Runt 2002 började jag arbeta som gymnasielärare (olika dataämnen) och läste Pedagogik i yrkeslivet samt Pedagogiskt arbete på Högskolan Dalarna, vilket ledde till yrkeslärarexamen där jag är behörig i datortekniska ämnen (samt teknikämnet i grundskolan). 2009 startade jag upp en enskild firma och erbjöd kurser och marknadsföringstjänster vid sidan av mitt heltidsarbete.

2010 började jag som IKT-pedagog/tekniker på Högskolan Dalarna och har arbetat mycket med att skapa goda förutsättningar för lärare studenter och göra nätbaserad undervisning möjlig, med allt vad det kan innebära.

Har sedan början av 2017 arbetat med nätbaserad studiehandledning på modersmål för gymnasieelever runtom i Dalarna, och senare även som samordnare för GysamNet (nätbaserad språkundervisning i moderna språk).

Våren 2017 bildade jag mitt aktiebolag då verksamheten vuxit och jag håller just nu regelbundet kurser i IKT-pedagogik för studiehandledare med annat modersmål (nätbaserat). Utmaningen är med språkliga variationer och olika datorvana, men även sättet att studera. Stöttar även kursdeltagare i Yrkessvenska.