IKT-pedagogik

IKT står för Informations- och KommunikationsTeknik. Pedagogik inom detta område kan handla om nätbaserade kurser, men det kan lika gärna handla om en vanlig klassrumssituation. Vad är goda förutsättningar för att ett så stort lärande som möjligt ska ske hos kursdeltagarna – nätbaserat och i ett vanligt klassrum? Är det skillnad på dessa två rumsliga varianter? Ja så klart! Även “vanlig” pedagogik och allt som berör lärande tillhör detta område.

Området handlar också om alltifrån att skapa egna instruktionsfilmer till sina kursdeltagare, skapa inspelade föreläsningar, överväganden vid val av program och verktyg, att veta vad som gäller om man vill använda andra personers material, behovsstyrda val av genomförandet av seminarier och överväganden då det gäller valet av verktyg för aktiviteter under seminarier och annat.

Viktiga områden är även datasäkerhet, risker på webben, medvetenhet om vad som är sant eller inte sant på nätet, kritiskt granskande av källor och mycket annat.