Kurser

En av de många filmer jag producerat till kursdeltagare finns nedan. Att arbeta nätbaserat och skapa goda förutsättningar anser jag är att tillhandahålla material att titta på i förväg (film, webssidor och annat), för att seminarierna ska bli så effektiva och alla ska vara så aktiva som möjligt. Erfarenhetsutbyten är ofta uppskattade av kursdeltagarna och en hög grad av lärande sker dels utifrån diskussioner som leds av läraren, men även av inspel av läraren. Kursdeltagarna är i huvudfokus.

En del av kursen i Digitala verktyg & Resurser handlade om tillgänglighet och anpassningar