Utbildningar & tjänster

Kvalitet i Utbildning & lärande

LQT Consulting AB har sedan företagets uppstart 2009 erbjudit kurser för företag och utbildningsorganisationer bland annat inom IKT-pedagogik och vanliga Officeprogram – oftast i nätbaserad form i realtid eller enligt överenskommelse. 

Det finns utmaningar i det fysiska klassrummet, men framförallt i det nätbaserade klassrummet. Hur skapar man aktivitet och interaktion i en nätbaserad kurs och vad kan man göra för att det ska bli bra? 
Vad innebär kvalitet då det kommer till utbildning och lärande? Hur kan man lära känna kursdeltagare i en nätbaserad kurs och veta om de lär sig något? 

Det pratas mycket om digitalisering idag, men det viktiga handlar ju om att digitalisera rätt och inte bara digitalisera mera och tro att det blir bra med automatik. Men hur vet man detta? Dessa frågor och många fler tillhör IKT-pedagogikområdet och diskuteras och reds ut under en kurs. 

Allt ifrån bokföringstjänster till medietjänster

Företaget erbjuder en bred portfölj av tjänster med allt ifrån att producera mindre trycksaker som visitkort, reklam- eller informationsblad (även digital form)  till att utveckla webbsidor, filmskapande, publicering, bokföringstjänster och tjänster som kan kopplas till IT/IKT-området. Kontakta oss och skicka en förfrågan om du har en idé eller ett behov som du vill ha hjälp att lösa eller tillgodose. 

Vid flera tillfällen har företaget hjälpt andra företag med formler i Excel för att förenkla förarbetet i produktionsprocesser, med mycket goda resultat.