Historik

Företaget startades 2009 som enskild firma, men har sedan 2017 drivits som aktiebolag. Jag, Inger Lindqvist, är ägare och VD, har en examen som Elektroingenjör och examen som gymnasielärare i Datortekniska ämnen (och tekniklärare). Jag har även studerat företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrättslig översiktskurs, behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förutom ett antal fortbildningskurser, lite specialpedagogik.

Min karriär började med ett par år på ett företag där jag arbetade med programvaruutveckling för labbdatautrustning. Efter examensarbete och sommarjobb på dåvarande Ericsson Radar Electronics, Kista, där jag och en person till utvecklade ett FTP för seriell filöverföring mellan olika datoroperativsystem.

Därefter följde några år på en IT-avdelning i Värmland, där jag arbetade med allt från hårdvaruinstallationer, mjukvaruinstallationer, nätverksarbete samt internutbildning av personal. Så småningom sökte jag mig till gymnasiet och började som lärare i datortekniska ämnen.

Under de år jag arbetade som gymnasielärare höll jag kurser i Lokala nätverk, Datorkommunikation, webbdesign, databashantering, AutoCAD, produktionsprocessen, virtuell design (Photoshop, Premiere bland annat), med mera.

I LQT Consulting AB har jag anlitats för utbildningar i Officeprogram, bokföringsuppdrag, formler för beräkningar i Excel, mindre trycksaker som visitkort och broschyrer, digitalt material, hemsidor förutom utbildningarna som beskrivs nedan.

Inger Lindqvist

Sedan slutet av 2016 har jag hållit kurser i Yrkesakademins regi. Höll kurserna IKT-pedagogik 1 & 2 i sex omgångar för programmen Studiehandledare på modersmål med flerspråkighet och IKT-kompetens. Har även hållit kurser i Svenska med Yrkesinriktning.

Under hösten 2020 höll jag kurserna Digitala verktyg & resurser och Digital kompetens & Juridiska begränsningar där yrkesverksamma lärare och utbildare deltog, också i Yrkesakademins regi.

Har även anlitats som föredragshållare runt IKT-pedagogik och nätbaserade kurser, metoder för nätbaserat osv.